ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τεχνογνωσία και Εξυπηρέτηση

Το μεγάλο και σύνθετο έργο  μιας ξενοδοχειακής μονάδας , από την αρχική ιδέα του επενδυτή  μέχρι την κατασκευή και την ολοκλήρωση του, απαιτεί  συντονισμένες ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων μερών, τήρηση χρονικού προγραμματισμού, σεβασμό στις τεχνικές προδιαγραφές και ποιοτικές απαιτήσεις, επίλυση διαδικαστικών και έκτακτων προβλημάτων, συνεκτιμώντας τους παράγοντες χρόνος, κόστος και ποιότητα έργου.

Η OLOKYTA διαθέτοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία μπορεί να αντιμετωπίσει τις πολυπλοκότητες  και τις δυσκολίες του έργου  και να  ολοκληρώσει  με επιτυχία τις κατασκευές της.

 

1. Πρώτη επαφή

Αρχιτέκτονες, σχεδιαστές εσωτερικών χώρων, επενδυτές, πελάτες επιθυμούν ιδιαίτερη προσοχή, προσωπική επαφή, εμπειρία και επαγγελματισμό για να καλύψουν τις προσδοκίες τους με τον καλύτερο τρόπο.

2. Σχέδια και προδιαγραφές έργου

Αρχικές μελέτες, τεχνικές και οικονομικές πληροφορίες συζητούνται λεπτομερώς και δίδονται στον πελάτη προκοστολογήσεις, εναλλακτικές προτάσεις, προκαταρκτικά κατασκευαστικά σχέδια και πιλοτικά δείγματα που θα βοηθήσουν την κατανόηση του προβλεπόμενου έργου και τις αποφάσεις του.

3. Ιndustrial design και έρευνα υλικών

Οι αρχικές μελέτες γίνονται λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια. Επαλήθευση των σχεδίων και των προδιαγραφών ενός εκάστου τεμαχίου με τους αρχιτέκτονες. Διορθώσεις και βελτιστοποιήσεις επί των πιλοτικών, οριστικοποίηση υλικών, εξαρτημάτων και προϊόντων που να ανταποκρίνονται σε αυστηρά πρότυπα ποιότητας και να πληρούν τους κανονισμούς της Χώρας. Σχεδιασμός ειδικών κατασκευών.

4. Οργάνωση έργου

Μετρήσεις και προσδιορισμός δωματίων και κοινόχρηστων χώρων για προϊόντα και κατασκευές που θα τοποθετηθούν σε κάθε περιοχή ξεχωριστά. Κωδικοποίηση για όλα τα αντικείμενα σύμφωνα με τις διαστάσεις και τον χώρο που θα τοποθετηθούν. Επιλογή τρόπου κατασκευής που θα εξυπηρετήσει την συναρμολόγηση και την τοποθέτηση των ειδών μέσα στο έργο. Ταυτοποίηση της μελέτης και ενημέρωση των μηχανικών και του επενδυτή. Χρονικός προγραμματισμός των προϊόντων και των κατασκευών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου. Τελικός και λεπτομερής προϋπολογισμός του έργου. Το στάδιο αυτό είναι είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του έργου και την συνεχή παρακολούθηση των εργασιών.

5. Παραγωγή / Αγορά και ΄Ελεγχος Ποιότητας

Η ΟLOKYTA κατασκευάζει αλλά και προμηθεύεται προϊόντα από αναγνωρισμένα εργοστάσια. Κατασκευές και προϊόντα που αφορούν το contract division είναι όλα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου. Κλιματολογικές συνθήκες, χρήση και συντήρηση, housekeeping, όλα λαμβάνονται υπόψη ώστε τα προϊόντα να αντέχουν σε βάθος χρόνου. Συνεχής επαγρύπνηση για τυχόν προβλήματα και βελτιστοποιήσεις κατά την διάρκεια της εξέλιξης του έργου, συνεννόηση με τον αρχιτέκτονα και τον πελάτη ώστε οι επιλογές και οι λύσεις να λαμαβάνονται από κοινού. Η διαδικασία της παραγωγής, της επεξεργασίας και της προμήθειας όλων των προϊόντων ελέγχονται συστηματικά ώστε να τηρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί για κάθε έργο.

6. Logistics (Επιμελητεία)

Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την εξέλιξη και την ολοκλήρωση του έργου και ιδιαίτερα για μεγάλα και σύνθετα έργα ξενοδοχείου. Η εταιρεία μας έχει την εμπειρία να διαχειρίζεται μεγάλους όγκους προϊόντων και συγχρόνως να είναι ευέλικτη ώστε να αντιμετωπίζει τυχόν αλλαγές σχεδίων και απαιτήσεων του εργοταξίου. Ο συγχρονισμός παραγωγής, μεταφοράς, κατανομής, τοποθέτησης/συναρμολόγησης και του εργοταξίου είναι καθοριστικός για την ολοκλήρωση του έργου.

7. Τοποθέτηση και συναρμολόγηση (Μοντάρισμα)

Η εταιρεία μας τοποθετεί και συναρμολογεί με δικά της συνεργεία, έχοντας με αυτόν τον τρόπο τον έλεγχο και την τελική ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου που αναλαμβάνει.

8. Εκπαίδευση Προσωπικού

Ενημερώνουμε τα στελέχη του ξενοδοχείου παραδίδοντας γραπτές οδηγίες και προδιαγραφές για τον καθαρισμό και την συντήρηση των προϊόντων. Το επαγγελματικό έπιπλο είναι συνεχώς εκτεθειμένο στην κακή χρήση από τους τουρίστες και στην άγνοια του προσωπικού του ξενοδοχείου. Η εκπαίδευση του προσωπικού αποδεδειγμένα εξασφαλίζει μείωση των ζημιών.

9. Εγγύηση ποιότητας και καλής λειτουργίας

Η άριστη κατασκευή, η προσεκτική επιλογή υλικών και εξαρτημάτων, η υπεύθυνη επιλογή προϊόντων, και η μακρόχρονη εμπειρία σε μεγάλα έργα, μας δίνουν την δυνατότητα να παρέχουμε εγγυήσεις για τις κατασκευές και τα προϊόντα μας.

10. After sales service

Mε την ολοκλήρωση των εργασιών, παραδίδουμε στο ξενοδοχείο λεπτομερές τεύχος με τα σχέδια των κατασκευών ανά χώρο. Με τον τρόπο αυτό και ανά πάσα στιγμή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ζημιά με αντικατάσταση ή επισκευή γνωρίζοντας άμεσα και συγκεκριμένα που θα επέμβουμε. Η εξυπηρέτηση των πελατών μας συνεχίζεται με συντήρηση, ανακατασκευές και προσθήκες ώστε τα προϊόντα μας να παραμένουν σύγχρονα και λειτουργικά. Αυτό αποτελεί μια διαχρονική συνεργασία και επικοινωνία με τους πελάτες μας.


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο